CẬP NHẬT
latest

728x90

468x60

Cảm âm: Nothing Gonna Change My Love For You

Nothing Gonna Change My Love For You với giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng là lời tỏ tình của chàng trai với cô gái. Ca khúc được thể hiện bởi các chàng tai nhóm Westlife cũng khá lâu rồi nhưng vẫn còn làm điên đảo không ít các bạn trẻ yêu nhạc Âu Mỹ.

Với những bài hát sâu lắng như thế này, có lẽ sáo trúc là nhạc cụ phù hợp để thể hiện nhất. Bài hát quen thuộc mà bài cảm âm cũng khá dễ thổi tập ngay và luôn cho nóng!
Cảm âm Sáo Trúc

NOTHING'S GONNA CHANGE MY LOVE FOR YOU


If I had to live my life without you near my me
Mi_fa sol mi sol mi sol mi sol rê2 đô2 mi
The days would all be empty
Mi_si đô2 si sol mi đô_đô
The nights would seem so long
Đô_fa sol la sol rê

With you I see forever, oh, so clearly
Mi_fa sol mi sol mi sol mi sol rê2 đô2 mi
I might have been in love before
Mi_si đô2 si sol mi đô_đô
But it never felt this strong
Đô_fa sol la sol rê

Our dreams are young and we both know
Sol_la si đô2 rê2 đô2 sol sol
They'll take us where we want to go
Fa fa2 mi2 fa2 sol2 mi2 rê2 đô2
Hold me now, touch me now
La si đô2, sol si đô2
I don't want to live without you
La si đô2 la mi2 rê2 đô2 rê2

Nothing's gonna change my love for you
Mi2 mi2 mi2 mi2 mi2 sol_la la la
You oughta know by now how much I love you
La rê2 rê2 rê2 rê2 rê2 fa mi fa2 mi2 rê2 đô2
One thing you can be sure of
Đô2 si đô2 mi2 rê2 la rê2
I'll never ask for more than your love

Đô2 đô2 đô2 đô2 si la sol
Nothing's gonna change my love for you
Mi2 mi2 mi2 mi2 mi2 sol_la la la
You oughta know by now how much I love you
La rê2 rê2 rê2 rê2 rê2 fa mi fa2 mi2 rê2 đô2
The world may change my whole life through
Đô2 si đô2 mi2 rê2 la si
But nothing's gonna change my love for you
Đô2 đô2 đô2 đô2 đô2 si la si đô2


(Lời 2 lặp lại giai điệu trên nha)

If the road ahead is not so easy
Our love will lead the way for us
Like a guiding star
I'll be there for you if you should need me
You don't have to change a thing
I love you just the way you are

So come with me and share the view
I'll help you see forever too
Hold me now, touch me now
I don't want to live without you

Nothing's gonna change my love for you
You oughta know by now how much I love you
One thing you can be sure of
I'll never ask for more than your love


Nothing's gonna change my love for you
You oughta know by now how much I love you
The world may change my whole life through
But nothing's gonna change my love for

Nothing's gonna change my love for you
You oughta know by now how much I love you
One thing you can be sure of
I'll never ask for more than your love

Nothing's gonna change my love for you
You oughta know by now how much I love you
The world may change my whole life through
But nothing's gonna change my love for

Nothing's gonna change my love for you
You oughta know by now how much I love you
One thing you can be sure of
I'll never ask for more than your love

Nothing's gonna change my love for you
You oughta know by now how much I love you
The world may change my whole life through
But nothing's gonna change my love for
Nothing's gonna change my love for you

Xem thêm các bài cảm âm mới nhất tại: Cảm âm sáo trúc hay
Thấy hay thì chia sẻ nha!


« TRƯỚC
TIẾP »

Facebook Comments APPID